Odborná knihovna Paventia z.s.

Knihy lze vypůjčit v kanceláři Paventia z.s.,Latrán 55,Český Krumlov.  Nabízíme náhradním rodinám či zájemcům o NRP možnost zapůjčit si odbornou literaturu týkající se problematiky NRP, výchovy dětí, psychologie, pediatrie apod..
 

Pro zapůjčení knih je nutná registrace a zaplacení ročního poplatku 50,- Kč ( možno v kanceláři Paventia z.s., při první výpůjčce), který slouží na rozšíření knihovny. Od poplatku jsou osvobozeni klienti, kteří podepsali smlouvu o výkonu pěstounské péče s OSPOD MěÚ Český Krumlov a Kaplice.

 

Kontakt

Paventia z.s. Latrán 55,
Český Krumlov
38101
tel. +420 777 104 136

IČ: 01350048
DIČ: CZ01350048

Číslo účtu: 7430920001/5500
Raiffeisenbank a.s

123-2536590247/0100 Komerční banka a.s.

Datová schránka: ks9c2gq
info@paventia.cz paventiaos@gmail.com