Rodinná konference

Jsme jednou z organizací, u které můžete objednat Rodinnou konferenci. Jedná se o nový přístup v práci s ohroženou rodinou. Tento model vychází z principu ponechání odpovědnosti za vlastní situaci na rodině jako takové.

Metoda přináší postupy, které umožňují aktivizovat vlastní rozhodování a zdroje vedoucí k řešení. Podporuje a zplnomocňuje rodinu v tom, aby si v první fázi řešení svého problému uměla pomoci sama a využila k tomu to nejpřirozenější – sílu, možnosti a zdroje celé rodiny a širšího okolí, využívá tak přirozených vazeb v komunitě.

Rodinnou konferenci u nás může objednat pracovník SPOD, ale i přímo příslušník rodiny.

Máte zájem o více informací?

Neváhejte se na nás obrátit:

krajský administrátor rodinných konferencí:

Mgr. Bc. Oldřich Hluško

Paventia z.s.

e-mail: o.hlusko@paventia.cz

 

Kontakt

Paventia z.s. Latrán 55,
Český Krumlov
38101
tel. +420 777 104 136

IČ: 01350048
DIČ: CZ01350048

Číslo účtu: 7430920001/5500
Raiffeisenbank a.s

123-2536590247/0100 Komerční banka a.s.

Datová schránka: ks9c2gq
info@paventia.cz paventiaos@gmail.com