ceník

Výše odměny za mediaci je smluvní a liší se v závislosti na konkrétních okolnostech daného případu a náročnosti mediace. Na výši odměny za mediaci se s Vámi vždy dohodneme předem.

 

Vstupní konzultace (telefonická, e-mailem) je zdarma.


Rodinná mediace (tj. spory ve věci péče o děti a rozvod manželství):

  •   500,- Kč za každou započatou hodinu. (každá strana hradí 250,-Kč za započatou hodinu)

 

Obchodní mediace (tj. spory mezi podnikateli, spory mezi obchodními korporacemi):

  • 1500,- Kč za každou započatou hodinu (každá strana hradí 750,-Kč za každou započatou hodinu)

 

Mediace v ostatních oblastech ( např. spory ve věcech vypořádání podílového spoluvlastnictví, sousedské spory, dědické spory, spory týkající se vypořádání společného jmení manželů a jiné):

  • od 1000,- Kč za každou započatou hodinu

 

Bývá pravidlem, že odměnu mediátora hradí účastníci mediace rovným dílem. Obě strany tak mají vyvážený zájem na efektivním průběhu mediačního jednání a vyřešení své situace v rozumném čase.

 

K vyřešení konfliktu trvajícího delší dobu nebo zahrnující více témat nestačí pouze jedno mediační sezení.

Jedno mediační jednání obvykle probíhá v délce 3 hodin, proto je nutné vyhradit si požadovaný čas.

 

Kontakt

Paventia z.s. Latrán 55,
Český Krumlov
38101
tel. +420 777 104 136

IČ: 01350048
DIČ: CZ01350048

Číslo účtu: 7430920001/5500
Raiffeisenbank a.s

123-2536590247/0100 Komerční banka a.s.

Datová schránka: ks9c2gq
info@paventia.cz paventiaos@gmail.com